Boeken van Jan Geurtz

Deze boeken staan op naam van Jan Geurtz:
'Verslaafd aan liefde'
Verslaafd aan Liefde is wel het bekendste boek die hij geschreven heeft. Dit boek gaat over de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties. In dit boek beschrijft hij op aansprekende wijze hoe het gebrek aan zelfacceptatie een blokkerende factor kan zijn in het ervaren van geluk in een relatie. Het boek is niet alleen een omschrijving, maar het bevat ook concrete en praktische oefeningen.

'Verslaafd aan denken'
In dit boek stelt Jan Geurtz dat door ons denken en het geloof in de echtheid van onze gedachten we gevangen zitten in een keurslijf van een onjuist beeld van onszelf en de werkelijkheid. Hij ontleedt hij het verschijnsel 'denken' en toont hij aan dat 
'denken' onze meest fundamentele verslaving is. 
'Bevrijd door liefde'
In dit boek beschrijft Jan Geurtz de meest voorkomende relatieperikelen en hoe je die kunt benutten voor spirituele groei. Hierdoor is het een handboek voor spirituele relaties. Dit boek helpt je te werken aan een spirituele liefdesrelatie tussen twee zelfstandige mensen, waarin de Liefde steeds meer tot bloei komt en bijdraagt aan het geluk en ontplooiing van beide partners.