Geluksrecht.nl is onderdeel van lezondress

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01.06.2022 - versie 1.4


 • Jouw vertrouwen...

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt of als je producten en/of diensten bij ons bestelt. Wij vertellen je graag waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken. Heb je desondanks hierover vragen, dan verzoeken wij je die aan ons voor te leggen. Wij zullen er alles aan doen om je van een helder antwoord te voorzien. Dit privacy protocol is van toepassing op de diensten van Lezondress. Je dient je ervan bewust te zijn dat Lezondress niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en/of bronnen die op de website worden vermeld. Door gebruik te maken van deze website geef je  aan het privacy beleid te begrijpen en te accepteren. Lezondress respecteert de privacy van alle gebruikers en klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


 • BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALGEMEEN

Wanneer je onze websites bezoekt of bij ons producten en/ of diensten bestelt, wil je  geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die zien wat je doet, gebruikt of bestelt. Of erger nog: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je, dat willen wij ook niet. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

De wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG):

“Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Een ieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens”.


Wij onderschrijven de regels van het AVG en doen alles wat in ons vermogen ligt om de regels, die in deze wet zijn vastgelegd, na te leven. Niet alleen omdat we daar toe gehouden zijn, maar bovenal omdat het voortvloeit uit onze missie om je te helpen bij het leven en werken met echt geluk. Dit brengt met zich mee dat we als uitgangspunt hanteren dat de gegevens van jou als persoon jouw persoonlijk eigendom zijn en blijven.

 • BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Wij beloven dat we jouw informatie, zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming,  niet doorgeven aan derden of we daar toe gedwongen worden op grond van een gerechtelijk bevel.

Het gebruik van onze producten en/of diensten

Wanneer je je  aanmeldt voor één van onze producten en/of diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelde producten te kunnen produceren, leveren of de diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Lezondress, op die van onze partners of die van een derde partij.

 • Het gebruik van verzamelde persoonsgegevens

Wij geven je graag inzicht waar we jouw persoonsgegevens voor gebruiken. Daarbij maken we onderscheid in een aantal hoofdtoepassingen, welke we hierna omschrijven.

 • Het analyseren van persoonlijke oorzaken, beknellingen en broncodes

De kern van de activiteiten van Lezondress is om personen en organisaties te helpen om zonder stress gelukkig te kunnen leven. Om dit te bereiken bieden wij je producten, diensten, workshops, trainingen, adviezen en coaching aan. Alle persoonlijke informatie die je daarbij aan ons verstrekt is er op gericht om jouw bestelling te kunnen realiseren. Hierbij geeft je ons impliciet toestemming om daartoe jouw persoonlijke gegevens en informatie te mogen gebruiken.

Indien je of iemand anders ons vraagt om een afschrift van de aan jou geleverde producten of diensten te leveren, vragen wij daarvoor aan jouw eerst  expliciet om toestemming. Zonder jouw schriftelijke toestemming beloven wij deze gegevens NIET aan derden te leveren.

Wij dragen er zorg voor dat op het moment waarop die toestemming wordt gevraagd het duidelijk is voor welk doel die toestemming wordt gevraagd en onder welke voorwaarden de gegevens zullen worden gebruikt.

 • Communicatie

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om met je over de bestelde producten en/of diensten te kunnen communiceren.

Wanneer je e-mails of andere informatie aan ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn om aan jou aanvullende persoonlijke gegevens te vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw bestelling en/of vragen beter te verwerken en/of je  verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Lezondress, die van één van onze partners of een derde partij. 


 • Leveringen en factureren

Wij maken gebruik van jouw persoonsgegevens om met jou over je  bestelde producten en/of diensten te kunnen communiceren en om deze te kunnen leveren. Tevens maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens om de bestelde producten en/of diensten met je af te rekenen door het zenden van onze factuur.


 • Analytische doeleinden

Om de kwaliteit van onze producten en diensten te verhogen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen is het van cruciaal belang dat wij statistische en wetenschappelijke analyses kunnen uitvoeren op de gegevens die in onze database worden opgeslagen. Dat stelt ons in staat om u nog beter van dienst te zijn met verbeterde of aanvullende producten of diensten. Bij deze toepassingen woorden jouw gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet direct op jouw persoon zijn te herleiden. Om dergelijke analyses zinvol te kunnen uitvoeren kan het zijn dat wij je vragen naar aanvullende persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.


 • Ter voorkoming van misbruik en/of fraude

In specifieke gevallen is het nodig om aan de hand van persoonsgegevens vast te stellen of bepaalde transacties rechtmatig kunnen worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij betalingstransacties moeten aanmelden bij banken of financiële instellingen.


 • Cookies

Om onze producten en diensten beter af te kunnen stemmen op de behoeften van onze gebruikers van onze website, verzamelen wij statistische gegevens. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet naar uw persoon zijn te herleiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies (zoals een “pixel’).  Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website en de daaraan gekoppelde producten en diensten beter af te kunnen stemmen op de behoeften van onze bezoekers. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Lezondress, die van een van onze partners of die van een derde partij.


 • Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze websites, niet correct functioneren als je jouw browser voor cookies hebt  uitgeschakeld.


 • Geen andere doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen persoonsinformatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy protocol.


 • Derden

Jouw persoonlijke gegevens worden, zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming , met derden gedeeld, behoudens die personen die noodzakelijk zijn voor de productie en levering van onze producten en/of diensten. Alle betrokken productiemedewerkers hebben zich verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te waarborgen.


 • Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de leveringen van diensten en producten van Lezondress en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze producten en diensten, kunnen leiden tot wijzigingen op deze site en dit privacy protocol. 

De inhoud van dit  privacy protocol op deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. De laatste wijzigingsdatum van dit privacy protocol zal altijd in dit document vermeld worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze informatie te raadplegen, opdat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


 • Opvragen van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen om u producten en/of diensten te kunnen leveren, kunt je te allen tijde bij ons opvragen. Je kunt dit doen door aan ons een mail te sturen (zie de gegevens onder aan deze pagina). Wij bieden alle bezoekers en klanten de mogelijkheid om jouw persoonlijke informatie, die je op enig moment aan ons verstrekt hebt, op te vragen en/of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kan je  ons hierover een mail sturen ( zie de gegevens onderaan deze pagina).


 • Uitschrijven van mailingen - nieuwsbrief - blog

Onderaan iedere geautomatiseerde mail - nieuwsbrief - blog vind je  de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige communicatie.


 • Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw  gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kan je  hierover een mail sturen (zie de gegevens onderaan deze pagina).


 • Vragen en/of feedback

Als je vragen hebt over dit privacy protocol kan je  hierover, per mail, met ons contact opnemen:

Lezondress

support@lezondress.nl