Trail

Jong volwassenen zoeken  naar stabiel geluk...dat start met:

Stap 1: 'Het juiste inzicht...'

Leven zonder het juiste inzicht is als het vliegen van een vogel met één vleugel. U weet dat een vogel met één vleugel nooit zal kunnen vliegen. Dus jongvolwassenen kunnen alleen geholpen worden als zij het juist inzicht zullen ontvangen. Juist inzicht is de essentiële voorwaarde voor stabiel geluk. Juist inzicht laat zien  hoe onze geest werkt. Zodra dit inzicht in het dagelijks leven toegepast kan worden, ontstaat de mogelijkheid om de identificatie met de drukke geest los te kunnen laten.

Stap 2: 'Juiste Mindfulness...'

Er is een groot verschil in uitwerking tussen Mindfulness  en Juiste mindfulness. Bij mindfulness wordt  geleerd om met verschillende ademhalingstechnieken je te concentreren op het huidige moment. Bij juiste mindfulness wordt je geleerd door met je ademhaling je bewust te zijn van de activiteiten van je geest. Met juist mindfulness krijg je de mogelijkheid om de maalstroom van je gedachten los te kunnen laten, door er alleen maar naar te kijken.

Stap 3: 'Juiste concentratie...'

Onze geest heeft als eerste 'taak' om te zorgen dat we overleven. Om te kunnen overleven kan onze geest in een 'split second' analyseren of een situatie 'gevaarlijk' of 'ongevaarlijk' voor ons is. Dit doet onze geest door het geheel in 'objecten' onder te verdelen en deze te labelen in goed en slecht. Dit doet de geest 24/7 zonder te stoppen. Juiste concentratie leert je om niet je aandacht aan  de objecten  maar op het geheel te richten.

Stap 4: 'Je geest de tijd geven...'

Een bekende uitspraak van de De daila lama was: 'Stabiel geluk kan je niet kopen, het is een gevolg van je activiteiten'. Onze opvoeding,  scholing en onze culturele omstandigheden hebben in onze jeugd bepaald hoe wij activiteiten verrichten. Om stabiel Geluk te ervaren zullen we moeten oefenen om op een andere manier naar de wereld en onszelf te kijken. Dit kost tijd en geduld. Eén ding is zeker: 'iedereen kan het..!'

Wilt u kosteloos kennis nemen van de inhoud van Het Beter Leven programma..?
Deze trail geeft  u toegang tot de eerste 3  lessen.

Het  Beter Leven programma wordt gehost op  een professioneel online leerplatform. Wij vragen een bijdrage van  € 1,- om de verbinding met en de toegang tot het platform voor u tot stand te brengen.

Klik op onderstaande knop als u de trail wilt starten.