Wake-up call voor alle CEO's van de ziektekostenverzekeraars

Wake-up call voor alle CEO's van de ziektekostenverzekeraars

Eenzaamheid bij jonge volwassenen kan overwonnen worden…

We leven op dit moment in een lockdown, we hebben een avondklok, winkels en horeca zijn niet toegankelijk, sportscholen- zwembaden en sauna’s moesten hun deuren sluiten, in theater-, concertzalen en bioscopen zijn de deuren dicht en evenementen en festivals zijn afgeblazen. In mijn praktijk spreek ik veel jonge volwassenen  die zuchten onder de last dat vele bekende elementen van ons dagelijks leven op dit moment niet mogelijk zijn en snakken weer terug naar de periode dat ‘alles’ weer normaal wordt..! Zij lijden door de eenzaamheid die dit tot gevolg heeft.

De zorgkosten zullen ten gevolge van deze eenzaamheid met ca. 2 miljard Euro per jaar stijgen.

In de week van 8 februari 2021 zijn de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Maastricht, naar de impact van eenzaamheid op de hoogte van de zorgkosten, gepubliceerd.

De drie kernconclusies van dit onderzoek zijn:

  1. Mensen die zich eenzaam voelen maken ieder jaar 40 tot 50 procent hogere ziektekosten
  2. In tegenstelling tot veelal wordt gedacht, speelt de grootste impact van eenzaamheid zich af bij jonge volwassenen in de leeftijdscategorie tussen de 19 en 40 jaar
  3. Omgerekend zal eenzaamheid leiden tot ca 2 miljard extra zorgkosten per jaar

De onderzoekers pleiten daarom dat CEO’s nieuwe preventieve maatregelen nemen. Deze maatregelen dienen de impact van eenzaamheid bij jonge volwassenen te reduceren.

De huidige programma’s in de gezondheidszorg zijn onvoldoende effectief..?

Ik spreek zeer regelmatig jonge volwassenen bij wie de hulp vanuit de reguliere gezondheidszorg niet werkt. Dit betekent niet dat de huidige programma’s niet goed zouden zijn, maar dat deze programma’s voor een steeds groter wordende groep jonge volwassenen niet werkt. Er is een grote roep om nieuwe behandelingen die wel effectief zijn.

In de reguliere zorgverzekeringspakketten zijn meerdere vormen van psychotherapie opgenomen. Doordat deze hulp onderdeel uitmaakt van het zorgverzekeringspakket hebben jonge volwassenen  de mogelijkheid om van deze psychotherapie gebruik te maken. Door deze inrichting van het zorgsysteem maken jonge volwassenen van deze vorm van hulp gebruik. Omdat de klachten, gedurende de behandelingen, niet minder worden gaan zij echter merken dat deze vorm van behandeling onvoldoende effectief is. Er worden dus binnen het huidige zorgsysteem onnodige zorgkosten gemaakt die onvoldoende effectief zijn.

De roep om nieuwe vormen van psychotherapie neemt toe..!

Ik ontmoet voornamelijk jonge volwassenen, die een grote behoefte hebben aan een nieuwe vorm van psychologische hulp, in de vorm mindlessness trainingen. Deze vorm blijkt in de praktijk goed aan te slaan en is effectief. Het vervelende hierbij is dat deze vorm van psychotherapie (nog) niet in het reguliere zorgkostenpakket is opgenomen, waardoor deze jonge volwassenen hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Omdat voor hen de reguliere hulp onvoldoende effectief is, zijn zij bereid deze hulp zelf te bekostigen. Het wrange van deze situatie is dat alleen die jonge volwassenen, die over voldoende financiële middelen beschikken, van deze hulp gebruik kunnen maken. Dit betekent dat er een vorm van financiële discriminatie in de huidige zorgsysteem is ingeslopen. Dit mag niet langer zo blijven en moet veranderen.

Helpende hand voor de CEO’s van de zorgverzekeraars

Ik besef me volledig dat deze situatie niet het gevolg is van een bewuste keuze van de zorgverzekeraars.

Ik bied mijn professionele hulp, gebaseerd op mijn kennis van en ervaring met de inzichten uit de  boeddhistische psychologie, aan. Ik wil in een persoonlijk gesprek met de CEO’s  van zorgverzekeraars bespreken hoe we gezamenlijk deze wrange situatie zo snel als mogelijk voor de jonge volwassenen kunnen veranderen.

We mogen de steeds groter wordende groep jonge volwassenen niet langer in de kou te laten staan..!

Oproep:

Welke CEO is daadwerkelijk innovatief en wil samen met mij hierover het gesprek aan gaan..?

Niets doen betekent zowel een toename van de zorgkosten voor uw bedrijf en een toename van de eenzaamheid onder jonge volwassen…met alle gevolgen van dien..!.

Ik kijk uit naar uw uitnodiging

Met een persoonlijke groet,

Edward Bosman

Over de schrijver
Edward Bosman is door Zen Master Cuong Lu opgeleid in de toegepaste boeddhistische psychologie, waarin hij in 2021 is afgestudeerd. In 2022 is hij formeel geordineerd tot leerling van de 44e generatie van de 'Lam Te' school en in de 10e generatie van de 'Lien Quan' Dharma lijn.
Reactie plaatsen